عدد نجومی

اگه بتونی این عددو بخونی ریاضیت بیسته
8642145684379732689527

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.پاسخ

هشت کوینتیلیون و  شش صد و چهل و دو کوادریلیون و  صد و چهل و پنج تریلیون و  شش صد و هشتاد و چهار بیلیون و  سیصد و هفتاد و نه میلیارد و  هفتصد و سی و دو میلیون و  شش صد و هشتاد و نه هزار و  پانصد و بیست و هفت

/ 0 نظر / 10 بازدید