اینترنت

دیشب اینترنتم قطع شد تا رفتم تو حال , بابام با چوب افتاد به جونمو هی داد میزد دزد دزد.....

یهو مادرم داد زد نزن نزن پسرمونه....

 بابام تو چشاش اشک جمع شد گفت تویی پسرم؟ چقد بزرگ شدی!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید